Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37635
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 13/12/2002
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ hai
13/12/2002
Luật Kế toán
Công tác kế toán
Đối tượng điểu chỉnh
Phạm vi áp dụng
Nội dung kế toán
Chuẩn mực kế toán
Tổ chức bộ máy kế toán
Abstract: Quốc hội thảo luận về Luật Kế toán. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp
Issue Date: 2002-12-13
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k2-S13.12.2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 588,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.