Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37672
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 02/06/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ ba
02/06/2003
Luật Đất đai
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Lĩnh vực đất đai
Quan hệ pháp luật
Quyền sử fungj đất
Abstract: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì
Issue Date: 2003-06-02
Type: Bản thông tin
Extent: 51 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k3-C2.6.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 467,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.