Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37685
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 06/05/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ ba
06/05/2003
Luật thống kê
Giám sát thi hành
Bảng phân loại thống kê
Báo cáo thống kê cơ sở
Điều tra thống kê
Abstract: Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật thống kê. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chủ trì
Issue Date: 2003-05-06
Type: Bản thông tin
Extent: 28 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k3-C6.5.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 372,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.