Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37718
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorThư viện Quốc hội-
dc.date.issued2014-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37718-
dc.description.abstractPháp là quốc gia theo chế độ cộng hòa lưỡng tính (semi-presidential system). Quốc hội Pháp là quốc hội lưỡng viện,[4] trong đó hạ viện (gồm 577 đại biểu) và thượng viện (hiện có 343 đại biểu). Hạ viện (National Assembly) có nhiệm kỳ 5 năm, tuy nhiên, Tổng thống có thể giải tán Hạ viện trước hạn.[5] Hiến pháp của Pháp quy định rõ vai trò của Chính phủ là “xây dựng và thực hiện chính sách quốc gia” (Điều 20), trong khi đó vai trò của Quốc hội là “thông qua luật, giám sát hoạt động của Chính phủ và quyết định các chính sách công” (Điều 24). Ở Pháp, quan niệm về sự tách biệt giữa quyền lập pháp và quyền lập quy được thể hiện khá rõ trong Hiến pháp. Theo tinh thần này, quyền lập quy không được xem là quyền phái sinh từ quyền lập pháp mà được xem là loại quyền năng của Chính phủ trong việc đặt ra các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các vấn đề, các nội dung nằm ngoài phạm vi ban hành luật của Quốc hội (nằm ngoài quyền lập pháp). Trong bối cảnh ấy, lập pháp theo ủy quyền và việc thực hiện quyền lập quy không được xem là đồng nhất với nhau.-
dc.languagevivi
dc.subjectQuy trình lập phápvi
dc.subjectCộng hòa Phápvi
dc.subjectPhápvi
dc.subjectChính phủ Phápvi
dc.subjectVăn bản pháp luật.vi
dc.subjectThẩm quyền ban hànhvi
dc.subjectỦy quyền lập phápvi
dc.subjectQuyền lập quyvi
dc.subjectChương trình nghị sựvi
dc.subjectVai trò của Chính phủvi
dc.subjectDự án Luậtvi
dc.subjectTham chính việnvi
dc.titleQuy trình lập pháp ở Cộng hòa Phápvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quytrinhlapphap-phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 496,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.