Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37730
Title: Đánh giá tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Văn bản quy phạm pháp luật
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Đánh giá tác động
Luật Bảo hiểm xã hội
Tổ chức kinh tế
Abstract: Đánh giá tác động pháp luật (RIA) là một trong những yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ cho việc đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, ổn định và khả thi, quy trình đánh giá tác động pháp luật cần phải được cụ thể hóa, có tính thực hành cao và việc sử dụng phương pháp RIA phải trở thành kỹ năng cơ bản của các cán bộ xây dựng chính sách.
Issue Date: 2014-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Xemxet baocaoRIA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.