Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37745
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 13/06/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ ba
13/06/2003
Luật Thuỷ sản
Đất nuôi trồng thủy sản
Tàu cá
Cảng cá
Thủy sản
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuỷ sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp
Issue Date: 2003-06-13
Type: Bản thông tin
Extent: 30 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k3-C13.6.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 552,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.