Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37836
Title: Cơ chế giám sát các công ước quốc tế về quyền con người: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
Authors: PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa
Keywords: Công ước quốc tế về quyền con người
Cơ chế giám sát
Công ước quốc tế
Quyền con người
Nhân quyền quốc tế
Thực thi quyền con người
Abstract: Quá trình xây dựng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế gắn liền với sự hình thành và phát triển của hệ thống Liên hợp quốc về quyền con người đặc biệt là sự ra đời của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948. Kể từ đó đến nay, Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên trách của tổ chức này đã thông qua hàng trăm văn kiện quốc tế về quyền con người cùng các bộ máy giám sát việc tôn trọng, bảo vệ và thực thi quyền con người ở cấp độ quốc tế.
Type: Bản thông tin
Extent: 20tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Kinh nghiem tu Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 715,73 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.