Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37854
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI. Ngày 13/06/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ ba
13/06/2003
Luật Thuỷ sản
Hộ gia đình
Nguyên tắc hoạt động thủy sản
Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản
Khai thác thủy sản
Bảo hiểm
Tàu cá hoạt động xa bờ
Quản lý vùng khai thác thủy sản
Giấy phép khai thác thủy sản
Abstract: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuỷ sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì
Issue Date: 2003-06-13
Type: Bản thông tin
Extent: 66 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k3-S13.6.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 523,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.