Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37891
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI. Ngày 22/05/2003
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ ba
22/05/2003
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất
Ưu đãi thuế
Doanh nghiệp trong nước
Doanh nghiệp nước ngoài
Abstract: Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp
Issue Date: 2003-05-22
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k3-S22.5.2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 602,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.