Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37985
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XI. Ngày 14/06/2004
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ năm
14/06/2004
Luật bảo vệ và phát triển rừng
Rừng
Đất rừng
Chủ rừng
Bảo vệ phát triển rừng
Trách nhiệm quản lý
Chế tài
Cơ quan kiểm lâm
Thực trạng rừng
Abstract: Quốc hội thảo luận về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 2004-06-14
Type: Bản thông tin
Extent: 55 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k5-C14.6.2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 478,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.