Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38249
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XI. Ngày 02/11/2004
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ năm
02/11/2004
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2004
Chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2005
Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2004 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2005. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp
Issue Date: 2004-11-02
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k6-C2.11.2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 645,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.