Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38335
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XI. Ngày 01/11/2004
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ sáu
01/11/2004
Luật Cạnh tranh
Cạnh tranh không lành mạnh
Hành vi hạn chế cạnh tranh
Cung cấp dịch vụ
Bảo hiểm
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2004-11-01
Type: Bản thông tin
Extent: 30 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k6-S1.11.2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 542,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.