Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38336
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XI. Ngày 01/12/2004
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ sáu
01/12/2004
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Kiến nghị
Cử tri
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An điều khiển phiên họp
Issue Date: 2004-12-01
Type: Bản thông tin
Extent: 38 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k6-S1.12.2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 569,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.