Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38358
Title: Xác lập khung pháp lý kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm nước ngoài và bài học cho Việt Nam
Authors: Ths. Trần Thị Thanh Hải
Keywords: Kế toán
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khung pháp lý kế toán
Mỹ
Pháp
Romania
Trung Quốc
Việt Nam
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày tóm tắt đặc điểm chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia tiêu biểu như Mỹ, Pháp, Romania, Trung Quốc và Viêt Nam, đồng thời làm rõ sự khác biệt trong quy định giữa các quốc gia này, từ đó rút ra những vấn đề cần phải nghiên cứu và tiếp cận trong tiến trình hoàn thiện khung pháp lý kế toán phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đồng thời đảm bảo sự tương thích với thông lệ kế toán quốc tế.
Type: Bản thông tin
Extent: 7tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Xac lap khung phap ly ke toan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 433,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.