Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38456
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 20/05/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ bảy
20/05/2005
Luật Thương mại
Luật Kiểm toán nhà nước
Luật Giáo dục
Luật Quốc phòng
Kiểm toán
Giáo dục
Quốc phòng
Abstract: Biểu quyết thông qua Luật thương mại (sửa đổi); Luật kiểm toán nhà nước. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2005-05-20
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan20-5-2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 392,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.