Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38458
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 23/05/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ bảy
23/05/2005
Luật hàng hải Việt Nam
Hàng hải
Điều ước quốc tế
Vân tải nội địa
Tàu biển
Cảng biển
Hoa tiêu
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì.
Issue Date: 2005-05-23
Type: Bản thông tin
Extent: 5 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan23-5-2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 281,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.