Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38467
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 26/05/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ bảy
26/05/2005
Luật du lịch
Du lịch
Chính sách phát triển du lịch
Cộng đồng dân cư
Khu du lịch
Điểm du lịch
Tuyến du lịch
Khách du lịch
Kinh doanh du lịch
Hướng dẫn du lịch
Abstract: Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật du lịch. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2005-05-26
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan26-5-2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 596,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.