Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38528
Title: Kinh nghiệm hài hòa hóa pháp luật trong quá trình hình thành thị trường chung ở Châu Âu
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Hài hòa hóa pháp luật
Công nhận lẫn nhau
Abstract: Chuyên đề cung cấp một số thông tin có tính tổng quan và kĩ thuật về hài hòa hóa pháp luật của khu vực này và những cách thức pháp lý mà Châu Âu sử dụng nhằm xây dựng thành công thị trường thống nhất, tạo điều kiện về phát triển và lưu thông hàng hóa, dịch vụ, nguồn vốn và tự do di chuyển của người dân trong nội khối…
Issue Date: 2015-5
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 33tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chuyen de hai hoa hoa phap luat_Final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 764,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.