Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38550
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 19/11/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ tám
19/11/2005
Luật Sở hữu trí tuệ
Luật giao dịch điện tử
Sáng chế nhân danh Nhà nước
Giống cây trồng
Quyền sử dụng giống cây trồng
Abstract: Biểu quyết thông qua Luật Sở hữu trí tuệ; Luật giao dịch điện tử; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp
Issue Date: 2005-11-19
Type: Bản thông tin
Extent: 5 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan19.11.2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 280,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.