Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38616
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 24/10/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ tám
24/10/2005
Luật nhà ở
Phát triển nhà ở
Ngân hàng
Tín dụng
Chính sách thuế
Nhà chung cư
Quyền sở hữu nhà ở
Quyền sử dụng đất ở
Chủ sở hữu nhà ở
Abstract: Thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật nhà ở. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2005-10-24
Type: Bản thông tin
Extent: 42 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan24.10.2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 640,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.