Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38627
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 25/11/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ tám
25/11/2005
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Kiến nghị
Cử tri
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2005-11-25
Type: Bản thông tin
Extent: 59 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan25.11.2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 485,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.