Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38813
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 15/05/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
15/05/2006
Nhân sự cấp cao
Kinh tế xã hội
Cơ quan hành pháp
Cơ quan lập pháp
Cơ quan tư pháp
Hoạt động giám sát của Quốc hội
Abstract: Quốc hội họp trù bị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
Issue Date: 2006-05-15
Type: Bản thông tin
Extent: 7 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan15.5.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 284,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.