Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38816
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 15/06/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
15/06/2006
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Kiến nghị
Cử tri
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chủ trì
Issue Date: 2006-06-15
Type: Bản thông tin
Extent: 49 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan15.6.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 511,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.