Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38832
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 17/05/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
17/05/2006
Phát triển kinh tế xã hội
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005
Kế hoạch sử dụng đất
Khắc phục đói nghèo
Công nghiệp hoá hiện đại hoá
Đô thị hoá nông nghiệp nông thôn
Tham nhũng
Abstract: Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; báo cáo bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2006; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển
Issue Date: 2006-05-17
Type: Bản thông tin
Extent: 60 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan17.5.2006s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 557,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.