Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38835
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 18/05/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
18/05/2006
Ngân sách nhà nước
Cân đối tổng thu ngân sách
Tổng chi ngân sách nhà nước
Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
Quản lý chi tiêu ngân sách
Thu chi ngân sách
Abstract: Quốc hội thảo luận ở Hội trường về quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2004. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển
Issue Date: 2006-05-18
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan18.5.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 404,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.