Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38878
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 21/06/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
21/06/2006
Biểu quyết thông qua luật
Luật bảo hiểm xã hội
Luật phòng chống HIV/AIDS
HIV/AIDS
Bảo hiểm xã hội
Bình quân tiền lương
Lương hưu
Người lao động
Quy định phòng chống HIV/AIDS
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm xã hội; Luật phòng, chống HIV/AIDS. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì.
Issue Date: 2006-06-21
Type: Bản thông tin
Extent: 6 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan21.6.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 344,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.