Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38904
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 23/06/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
23/06/2006
Luật trợ giúp pháp lý
Luật chứng khoán
Thị trường giao dịch chứng khoán
Hoạt động chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật trợ giúp pháp lý; Luật Chứng khoán. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu Và Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì.
Issue Date: 2006-06-23
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan23.6.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 338,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.