Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38912
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 25/05/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
25/05/2006
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Quy chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn quốc gia
Nguyên tắc áp dụng
Thẩm quyền ban hành
Tiêu chuẩn quốc tế
Abstract: Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì.
Issue Date: 2006-05-25
Type: Bản thông tin
Extent: 44 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan25.5.2006s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 502,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.