Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38913
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 26/05/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
26/05/2006
Luật chứng khoán
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Quản lý nhà nước về chứng khoán
Thanh tra chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Chứng khoán
Bộ tài chính
Đầu tư chứng khoán
Nguyên tắc chứng khoán
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật chứng khoán. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì.
Issue Date: 2006-05-26
Type: Bản thông tin
Extent: 23 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan26.5.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 350,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.