Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38925
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 30/05/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
30/05/2006
Luật Tổ chức Quốc hội
Ủy ban pháp luật
Ủy ban kinh tế ngân sách
Đại biểu Quốc hội
Uỷ ban Tư pháp
Uỷ ban pháp luật
Uỷ ban Tài chính
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì.
Issue Date: 2006-05-30
Type: Bản thông tin
Extent: 51 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan30.5.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 452,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.