Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38928
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 31/05/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
31/05/2006
Luật bình đẳng giới
Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Luật quản lý thuế
Người lao động
Làm việc ở nước ngoài
Bình đẳng giới
Quản lý thuế
Tờ trình
Báo cáo thẩm tra
Abstract: Quốc hội nghe đọc các báo cáo về dự án Luật bình đẳng giới; Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Luật quản lý thuế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì.
Issue Date: 2006-05-31
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan31.5.2006s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 268,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.