Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38929
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 01/11/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
01/11/2006
Giải quyết khiếu nại tố cáo
Công dân
Khiếu nại tố cáo
Trụ sở tiếp dân
Toà án
Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì.
Issue Date: 2006-11-01
Type: Bản thông tin
Extent: 58 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01-11-2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 603,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.