Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38936
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 06/11/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ mười
06/11/2006
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước
Người lao động nghèo
Cổ phần trả chậm
Quyền dân chủ
Công ty cổ phần
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì.
Issue Date: 2006-11-06
Type: Bản thông tin
Extent: 59 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 06-11-2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 607,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.