Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38983
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 27/10/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ mười
27/10/2006
Bộ luật Lao động
Đình công tự phát
Tranh chấp lao động
Thẩm quyền giải quyết
Người lao động
Abstract: Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì
Issue Date: 2006-10-27
Type: Bản thông tin
Extent: 45 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27-10-2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 560,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.