Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38994
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 30/10/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ mười
30/10/2006
Luật quản lý thuế
Thủ tục về thuế
Dịch vụ làm thủ tục về thuế
Điều tra thuế
Hội đồng tư vấn
Nghĩa vụ nộp thuế
Gian lận thuế
Abstract: Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý thuế. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì
Issue Date: 2006-10-30
Type: Bản thông tin
Extent: 47 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30-10-2006s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 569,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.