Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39021
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 01/12/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá X
Kỳ họp thứ hai
Luật ngân hàng
Chính sách tiền tệ
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Trung ương
Hệ thống ngân hàng
Chi nhánh
Văn phòng đại diện
Công chức ngành ngân hàng
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án Luật ngân hàng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 1997-12-01
Type: Bản thông tin
Extent: 41 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01-12-1997c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 494,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.