Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39032
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 12/12/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá X
Kỳ họp thứ hai
12/12/1997
Xây dựng luật pháp lệnh
Kinh tế xã hội
Chủ nghĩa xã hội
Bảo vệ Tổ quốc
An ninh quốc gia
Trật tự xã hội
Luật phòng cháy, chữa cháy
Luật an ninh Quốc gia
Luật về sĩ quan công an nhân dân
Luật cư trú
Abstract: Quốc hội thảo luận thông qua các nghị quyết về chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 1998 và về nhiệm vụ năm 1998. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì.
Issue Date: 1997-12-12
Type: Bản thông tin
Extent: 11 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12-12-1997s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 402,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.