Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39081
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 07/05/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ ba
07/05/1998
Ngân sách Nhà nước
Thủy lợi
Điện
Kinh tế hợp tác
Phát triển đô thị
Nông nghiệp
Nông thôn
Chính sách xã hội
Xóa đói giảm nghèo
Vệ sinh môi trường
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1997 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 1998 theo các nghị quyết của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân chủ trì
Issue Date: 1998-07-05
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07-05-1998c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 672,14 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.