Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39095
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 20/05/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ ba
20/05/1998
Luật tài nguyên nước
Tài nguyên nước
Khí tượng thủy văn
Tác hại do nước
Cảnh báo lũ lụt
Giấy phép về tài nguyên nước
Công trình thủy lợi
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận thông qua dự án Luật tài nguyên nước. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1998-05-20
Type: Bản thông tin
Extent: 19 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20-05-1998c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 424,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.