Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39115
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 21/12/1993
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ tư
21/12/1993
Luật bảo vệ môi trường
Chất độc hóa học
Ô nhiễm chất điôxin
Bảo vệ môi trường
Quy chế bảo vệ môi trường
Phòng chống ô nhiễm
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1993-12-21
Type: Bản thông tin
Extent: 20 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21-12-1993c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 502,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.