Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39139
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa IX. Chiều ngày 13/06/1994
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ năm
13/06/1994
Nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1994
Huy động vốn đầu tư
Thị trường
Phát triển công nghiệp
Chính sách tín dụng
Giáo dục
Chính sách lãi suất tín dụng
Abstract: Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1994 trong 6 tháng đầu năm và những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 1994-06-13
Type: Bản thông tin
Extent: 31 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13-06-1994c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 558,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.