Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39140
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 13/06/1994
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ năm
13/06/1994
Nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1994
Trồng rừng
Thủy lợi
Thuế chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Nghề thủ công
Kinh tế
Xuất nhập khẩu
Abstract: Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1994 trong 6 tháng đầu năm và những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 1994-06-13
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13-06-1994s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 578,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.