Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39164
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 01/12/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ tư
01/12/1998
Luật giáo dục
Hợp tác về giáo dục
Hợp tác với nước ngoài
Thanh tra giáo dục
Đối tượng thanh tra
Nhà giáo nhân dân
Nhà giáo ưu tú
Cán bộ quản lý giáo dục
Cán bộ nghiên cứu giáo dục
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận thông qua dự án Luật giáo dục. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự chủ trì
Issue Date: 1998-12-01
Type: Bản thông tin
Extent: 33 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01-12-1998c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 560,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.