Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39166
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 01/12/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ tư
01/12/1998
Luật giáo dục
Quản lý nhà nước về giáo dục
Quan hệ quốc tế về giáo dục
Thanh tra giáo dục
Đào tạo bồi dưỡng nhà giáo
Cán bộ quản lý giáo dục
Phát triển giáo dục
Chất lượng giáo dục
Giáo dục
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận thông qua dự án Luật giáo dục. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự chủ trì
Issue Date: 1998-12-01
Type: Bản thông tin
Extent: 42 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01-12-1998s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 623 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.