Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39171
Title: Trần Văn Minh có phạm tội cướp không?
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Đinh Văn Quế
Trần Văn Minh
Cướp tài sản
Chiếm đoạt tài sản
Abstract: Phân tích một vài điểm về việc địn tội và thẩm quyền của Toà án cấp phúc thẩm xung quanh việc Trần Văn Minh phạm tội cướp tài sản, đưa ra những lập luận giải thích về quyết định của Toà án là đúng hay sai?
Type: Tạp chí
Extent: 2tr.
Method: Tạp chí Luật học
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1994_B9_TranVanMinhphamtoicuop.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.