Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39184
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 02/12/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ tư
02/12/1998
Xây dụng luật
Pháp lệnh
Hiến pháp
Bắt giữ tàu biển
Luật Giáo dục
Luật Doanh nghiệp Nhà nước
Abstract: Quốc hội thảo luận thông qua luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa X; Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì.
Issue Date: 1998-12-02
Type: Bản thông tin
Extent: 19 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 02-12-1998c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 420,06 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.