Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39187
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 03/11/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ tư
03/11/1998
Nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1998
Lao động thất nghiệp
Xóa đói giảm nghèo
Cải cách hành chính
Vốn đầu tư nông nghiệp
Quản lý đất đai
Phát triển kinh tế trang trại
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1998 và phương hướng, nhiệm vụ năm 1999. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa chủ trì
Issue Date: 1998-11-03
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 03-11-1998c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 532,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.