Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39194
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 11/11/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ tư
Chất vấn
11/11/1998
Trả lời chất vấn
Đại biểu Quốc hội
Chăm sóc trẻ em
Thuế
Công nghiệp phần mềm
Thủy điện Sơn La
Abstract: Quốc hội tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì
Issue Date: 1998-11-11
Type: Bản thông tin
Extent: 23 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11-11-1998c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 453,08 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.