Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39218
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 20/11/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ tư
20/11/1998
Luật Khiếu nại tố cáo
Quyền khiếu nại
Quyết định giải quyết khiếu nại
Khiếu nại
Tố cáo
Người khiếu nại
Người bị khiếu nại
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận và thông qua Luật Khiếu nại, tố cáo. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì.
Issue Date: 1998-11-20
Type: Bản thông tin
Extent: 42 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20-11-1998s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 523,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.