Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39229
Title: Về quyết định hành chính và quyền khiếu kiện đối với quyết định hành chính
Authors: Đinh Văn Mậu
Keywords: Đinh Văn Mậu
Quyết định hành chính
Khiếu kiện hành chính
Hành vi công vụ
Cơ quan hành chính
Quyết định cho phép
Quyết định ra lệnh
Quyền cho phép
Quyền ra lệnh
Quyền cưỡng chế
Quyền phản kháng
Abstract: Bài viết nghiên cứu về quyết định hành chính và sự phản kháng đối với quyết định hành chính từ phía công dân. Đây là việc làm cần thiết, thiết thực cho việc hoàn thiện cơ chế khiếu nại hành chính và thiết lập cơ chế khiếu kiện tố tụng hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạo chí Luật học số 3-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1995_B2_Quyetdinhhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.